Measured length
0.0

Bakkane 8

Tilsvarer Bakka «Den store Arnvidsteinen». Kalkering Bakka 1976. Dyr, kroker og linjestumper (tils. ni figurer) på stor jordfast blokk (hellingsvinkel 15–20°), som ligger ca. 17 m sørøst for felt 1 og ca. 27 m sør-sørøst for felt 3 («Kålrabisteinen»), helt inne ved fjellfoten. Bakka hevder at ristningene ble oppdaget i 1976, men ifølge Helga Vingelven (muntlig) har ristningene på denne steinen vært kjent like lenge som de på «Kålrabisteinen». Steinen er 18,46 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929