Measured length
0.0

Leitet 12

Dyr, menneskefigur og ubestembare linjer (tils. 6 figurer) står i en liten nord-nordvestvendt bergflate (hellingsvinkel 20º) ca. 18 m sør-sørvest for øvre vestkant av Brattebakken, 12–13 m øst og litt ovenfor felt 10 («Børslienfeltet»). Feltet er 18,31 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929