Measured length
0.0

Leitet 8

Dyr,skjelettmennesker,kroker o.a. (tils. 45 figurer), står i svært dårlig berg ca. 4 m øst for felt 6, i skråningen opp mot foten av Lyngrabben (hellingsvinkel 18-20°). Feltet ble tildekket med torv i samband med konservering i 1981. Det var i svært dårlig forfatning, med store avskallete, løse partier (sml. innberetning ved Michelsen og Mandt). Pga. tildekkingen har det pr. 1999 ikke vært mulig å foreta kontroll av gjenfinningsgrad og bevaringstilstand på dette feltet, eller fylle ut dokumentasjonsstandarden. Feltet er 18,05 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929