Measured length
0.0

Leitet 7

Menneskefigur, krok og linjestumper (tils. tre figurer) på sørvestvendt flate (hellingsvinkel 24º) på løs stein som ligger 7,50 m øst for felt 5 og 5 m nord for felt 6. Flaten ligger i et lite søkk i terrenget i overkant av Leitet, ca. 8 m sørvest for felt 10 («Børslienfeltet») og 6 m sør-sørvest for felt 9. Feltet er dokumentert av Bakka i 1976, men ble ikke gjen-funnet før i 1997. Grunnen er at det har vært dekket av torv, og en vierbusk vokste inn over det. Men fordi noe av Bakkas rødmaling kunne skimtes, ble feltet renset for vegetasjon, og lå tildekket med svart plast fra 1996 til 1997. I samband med utfylling av dokumentasjonsstandard i august 1997 oppdaget Nyland én figur til – en krok. Feltet er 15,34 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929