Measured length
0.0

Urane 13 'Hellaren'

Menneskefigur, krok, linjemønstre og hoggemerker (tils. sju figurer) står i veggene og en tilstøtende «gang» i en liten heller som dannes av svære blokker. Feltet er 19,1 moh. Hellaren ligger rett opp for husene på Vingen, med åpning mot nordvest. Taket dannes av en svær blokk (4 x 4 x 2 m) med fl at underside, som støtter seg på andre blokker. Gulvet består av rullestein med rester av svart jord mellom. Hellerrommet er 2,50 m bredt, 3,50 m dypt, 1,65 m høyt ved åpningen og 1 m høyt lenger inne (Hallström 1938:434). Ifølge Bøe (1932:59) er det plass til et halvt dusin mennesker inne i helleren. Menneskefigur, krok, linjemønstre og samling hoggemerker står i nordøstveggen av Hellaren (hellingsvinkel 95º (svakt overheng)). Linjene er smale og grunne, nesten ikke forsenket. Hoggemerker er tydelige. I menneskefiguren er de relativt grove, i de øvrige figurene i østveggen er de fine, tettstilte. Kroken står helt oppunder taket, over hodet på menneskefiguren. Linjemønstrene kan ikke identifiseres som gjenkjennbare motiv.
Steiner i Hellaren:
På flere av steinene inne i Hellaren er det knakkemerker, men de danner ikke identifiserbare figurer. Verken figurene i Hellarens østvegg eller de øvrige hoggesporene er funnet av Hallström (1938:434).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929