Measured length
0.0

Vehammaren felt 2 nedre, øst

Dyr (tils. 40 figurer) står i en nordvendt bergflate som danner en fortsettelse av Vehammaren 1 mot øst. De to flatene er parallelle, men ikke i samme plan. Den vestlige enden av Vehammaren 2 ligger i plan med avsatsen under Vehammaren 1, og altså noen meter lenger mot nord enn flaten med Vehammaren 1. Ristnings-flaten er bratt og oppstykket med sprekker og gressvokste kløfter. I tillegg er den sterkt vitret og ujevn. Bøe bemerker at feltet flere steder er dekket av «einem harten und lichten Moos» [en hard, lys grå mose] (1932:17), som har trengt inn i steinen, og som vanskelig lar seg fjerne uten å skade ristningene. Figurene står i større og mindre grupper på de flate partiene. De fleste er dyr av Bakkas Hammaren type. De laveste figurene – Bøe 226 og 235 – står 9 m over flomål (ibid.). Bøe har kalkert figurene enkeltvis (ibid., Taf. 9–11), men den innbyrdes plasseringen er antydet i to oversiktsplansjer (ibid., fig. 21 og 22). Hallström har funnet færre figurer enn Bøe (Hallström 1938:424, Pl. XLII). Bakka har nykalkert én figur – Bøe 230. Denne figuren – som er et relativt stort dyr med gevir og kroppsmønster – står i en skrånende «avsats» i åpningen av en markert kløft i bergflaten. Det renner mye vann i kløften, og figuren var i mai 1995 helt overgrodd av mose. Mosen ble fjernet, men figuren står i konstant vannsig. En avlang blokk ligger midt i kløften, rett over dyre-figuren. Det er uvisst om den har ligget der da figuren ble laget, eller om den er falt ut av kløften seinere.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929