Measured length
0.0

Ved Vatnet felt 2 og 3

Felt 2:
Dyr (tils. to figurer) i en løs steinblokk som ligger på vestsiden av en bergknaus øst for Vatnet, 17–18 m øst-sørøst for Vatnet (hellingsvinkel 68°). Blokken antas å ha løsnet fra knausen .

Felt 3:
På en bergknaus øst for Vatnet (samme som felt 2 er løsnet fra, se over) er det figurer både på vestsida, nordsida og sørsida.

Vest: Dyr (én figur) står rett over blokken med felt 2 (hellingsvinkel 50º).

Nord:
På nordsida av knausen er det flere grupper med figurer (ulike avsatser har ulike hellingsvinkler; 20–38º). Lengst vest: Dyr, krok og linje (tils. fire figurer). Nyoppdaget krok står rett øst for Bøe 345 (ikke kalkert).Midten: Dyr (tils. fem figurer) står 2,50 m øst-nordøst for Bakka fig. 5–6.
Lengst øst: Kroker (tils. sju figurer) står på en liten horisontal flate øst for Bakka fig. 7–12. I 1995 var figurene nesten ikke mulig å se pga. tilgroing med lav. Feltet ble vasket med Pingo og dekket med sort plast, som ble fjernet i 1996. I samband med utfylling av dokumentasjonsstandard i september 1997 oppdaget Astrid Nyland en ny krok og flere detaljer ved de tidligere dokumenterte figurene. Det ble også registrert mange spredte hoggemerker som ikke dannet noen figurer. Feltet er nykalkert av Nyland.

Sør:
Rester av dyr, kroker o.a. (tils. seks figurer) står i sørsiden av knausen øst for Vatnet, på parallelt løpende, skrå flater (hellings-vinkel 52º). Bevaringstilstanden er svært dårlig. Figuren(e) Bøe 346, trolig to–tre kroker, står lengst ned på siden. Høyere oppe og lengst vest er en ufullstendig og sterkt skadd dyrefigur og en del ubestembare linjer, kalkert av Bakka. På en paralleltløpende flate øst for denne er hoggemerker som muligens representerer en dyrefigur. Gammel oppmaling (fra før 1981) gjør det vanskelig å fastslå hva slags figur som eventuelt er hogd her. Flaten er skadd av store avskallinger.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929