Measured length
0.0

Ved Vatnet felt 1

Dyr, kroker o.a. (tils. 21 figurer) står i en nesten loddrett, sør vendt bergflate nord for Vatnet (hellingsvinkel 48°). Ristningsflaten vender mot Vatnet og stien som fører mot Teigen og Leitet. Den ligger 9–10 m nord for Vatnets ytterkant, 17,5 m vest-nordvest for felt 2 og 17–18 m nordøst for kloppen over bekken. Figurene er ikke funnet av Hallström.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929