Measured length
0.0

Urane 58

Dyr og linjemønster (tils. to figurer) på en stein som ligger umiddelbart inntil Urane 55, ca. 3 m nord-nordøst for Urane 15, ca. 16 m øst for taket på «Hellaren» og 10 m sørvest for en stor, høy «alterliknende» stein som er dominerende i ura. Den ligger dessuten rett sørøst for et flatere parti oppe i ura. Steinen er 1,20 x 1 m, 20 cm tykk. Ristningsflaten heller 22° mot sør sørvest. Lagdelingen er parallell med overfl aten, som er jevn med en del «flatbrødtynne» avskallinger. Feltet er 25,3 moh. Figurene sees best når sola har passert Hennøyna (medio august).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929