Measured length
0.0

Urane 18

Kroker (tils. fem figurer) står i nesten loddrett nordvestvendt flate (hellingsvinkel 12º), på hver side av en sprekk i en stein som er 0,4 x 0,9 m. Steinen ligger 0,2 m nordvest for Urane 17 (= Bøe 501) og 1–2 m nordøst for felt 19. Figurene er svært vitret, noe også Bøe påpeker (1932:58). De er ikke funnet av Hallström (1938:432). Feltet er 13,9 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929