Measured length
0.0

Urane 12

Dyr (tils. to figurer) i nordvestvendt flate (hellingsvinkel 55º) på stor flat stein (1,50 m lang, 1 m høy) som ligger innunder og skjermet av en svær blokk, 5–6 m nord for og noe lavere enn «Hellaren» (= felt 13), 2–3 m sør-sørøst for felt 46 og 3–4 m sørøst for felt 24. Feltet er 16,7 moh. Figurene er tydelige og godt bevart, med distinkte, kraftige hoggemerker. Begge dyrene har kroppsmønster og doble fram- og bakbein, med avsluttete linjer. Bare Bøe 508 har deler av hodet (ører) bevart.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929