Measured length
0.0

Urane 11

Rest av dyr (én figur) står i østvendt flate (hellingsvinkel 40º) på en stein, 85 x 30 cm og 30 cm tykk, som ligger på høykant i en rekke av større jordfaste steiner, sammen med en del mindre rydningsstein. Rekken av jordfaste steiner synes å markere nordvest-kanten av et «boplass-søkk» (sml. kap. 9). Steinen ligger 10 m vest-nordvest for felt 9, målt fra vestspissen av felt 9 til toppen av felt 11 og 6–7 m vest-nordvest for felt 10. Feltet er 10,9 m o.h.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929