Measured length
0.0

Urane 10

Dyr (tils. tre figurer) står i nordøstskrånende flate (hellings vinkel 22º) på en stein, 1,70 x 1,40 m og 1 m høy, som ligger ca. 6 m nord-nordvest for felt 9, 6–7 m øst-sørøst for felt 11 og 14 m sør for vestenden av gavlmur etter låve. Steinen ligger rett nordøst for mulig «boplass-søkk» (sml. kap. 4). Feltet er 11,4 moh. Bøe og Hallström har dokumentert bare én figur, tilsvarende Bøe 521 (Bøe 1932:59, Hallström 1938:433, Pl. XXXVIII). I 1981 var fargespor synlig i to fi gurer, trolig etter Bakkas undersøkelse i 1976. Men kalkering og/eller dagbok av Bakka er ikke funnet.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929