Measured length
0.0

Urane 5

Dyrefigurer (tils. fire figurer) på den bratte (hellingsvinkel 59º) østsiden av en stor blokk. Steinen er ca. 2 m høy og ligger ca. 2 m nordøst for felt 4, målt fra nordspissen av flaten med Bøe 493 til sørspissen av flaten med Bøe 496–497. Den ligger 3 m rett øst for felt 6 og 6–7 m vest-nordvest for felt 7. Feltet er 13,2 moh. Hallström (1938:432) hevder at han ikke har funnet Bøe 496–497. Men hans kalkering av de figurene han kaller III:11 (ibid., Pl. XXXVIII) tilsvarer etter vår mening Bøe 496–497, særlig sammenliknet med Bakkas nykalkering av figurene.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929