Measured length
0.0

Urane 1

Tilsvarer Bøe 498, «Klovsteinen». Ubestembar figur (én figur) står i loddrett flate på nordsida av en svær blokk som kalles «Klovsteinen» (pga. formen eller fordi den er kløvd?) (hellingsvinkel 45°). Steinen måler 7–8 m øst–vest, 2–3 m nord–sør og er 3–4 m høy. Den ligger 8,50 m øst for Bakkane 3 («Kålrabisteinen»), målt fra nordøsthjørnet av «Kålrabisteinen» til nordvesthjørnet av «Klovsteinen». På nordsida er et stort stykke av steinen spaltet av. Bøe (1932:58) mener figuren kan framstille «eine unvollständige Darstellung eines Mannes» [en ufullstendig framstilling av en mann]. Figuren er ikke funnet av Hallström (1938:432) (fig. 9.12.1). Ifølge Bøe skal figuren stå på nordsida av steinen, men pr. 2012 har det ikke vært mulig å se den. Siden lokaliseringen er sikker, er feltet likevel registrert som gjenfunnet. Feltet er 16,5 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929