Measured length
0.0

Teigen 17 og 19

Felt 17:
Dyr (én figur) på jordfast stein, 1 x 0,50 m, ca. 0,40 m høy. Figuren står lengst nord i en nesten loddrett nordøstvendt flate (hellingsvinkel 50°). Steinen ligger lengst vest, mellom to knauser, ca. 2,50 m fra ryggen på Hardbakken, målt nord–sør, ca. 3,20 m vest sørvest for Teigen 16 og ca. 5,5 m nord for felt 1. Steinen var helt overgrodd med lav. Ristningen ville ikke vært mulig å finne uten Bakkas lokaliseringsanvisning, angitt på kalkeringen i forhold til kartskissen over Hardbakken. Steinen er 12,43 moh.
Felt 19:
Krok med øre (én figur) på knaus (hellingsvinkel 20º) vest for felt 16 og 17, langs stien på toppen av Hardbakken. Den ligger på vestsida av knausen som felt 17 ligger inntil, 5 m rett vest for felt 16, ca. 1,5 m rett sør for ryggen av Hardbakken (hvor det ligger tre skålgroper). Den ligger i nivå med bakken. Ifølge Bøe (1932:57) står figuren «allein auf einem Absatz» [alene på en avsats]. Den tilsvarer trolig en figur som Bakka har kalkert, og der han på kalk eringen har angitt avstand i forhold til grunnlinjen for Hard bakken, gjengitt på kartskisse over Hardbakken. Figuren ville neppe vært mulig å finne igjen uten denne lokaliserings anvisningen, da berget er overgrodd med lav. Figuren er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Feltet er 12,40 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929