Measured length
0.0

Teigen 12

Tilsvarer Bøe 453–454, «Hinter dem Hardbakken» [Bak Hardbakken]. Kroker, den ene med «føtter» (tils. to figurer) står i et nesten vannrett (hellingsvinkel 20º) lite bergparti i nivå med bakken, 2 m rett øst sørøst for felt 10. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Feltet er 13,45 moh. og har vært utsatt for hærverk i form av tilgrising med grønn spraymaling (i 1990).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929