Measured length
0.0

Teigen 11

Dyr og hoggespor (tils. tre figurer) står i nordvendt flate på en knaus (hellingsvinkel ca. 25º) som ligger rett Ø for felt 10. Feltet er 14,39 moh. Bøe 451 ligger ca. 2 m øst nordøst for felt 10 (med Bøe 445–450). eltet ble nykalkert i godt skrålys 23.06.95. Pr. 2012 kan fi gurene bare så vidt skimtes, og hoggespor er synlige bare enkelte steder. Mulig nytt dyr funnet i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard (ikke kalkert). Figurene er ikke funnet av Hallström (1938:428)

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929