Measured length
0.0

Teigen 10

Dyr, kroker og menneskefigur (tils. seks figurer) står i en knaus rett Ø for felt 8. Dyrefiguren og krokene (Bøe 449–450) står på toppen av knausen, på en svakt vestvendt flate (hellingsvinkel 12º). Menneskefiguren Bøe 448 står på en lavere avsats (hellingsvinkel 30º) nord for gruppen Bøe 449–450, noe over bakkenivå 3–4 m rett sør for den østlige enden av felt 9. Enda en menneskefigur ble i 1995 oppdaget vest for gruppen Bøe 449–450. Den ble ikke gjen funnet i samband med utfylling av dokumentasjonsstandarden.
Feltet ble nykalkert 23.06.95 og 02.07.95. Fordi ristningsflaten er nesten vannrett, har den best skrålys ca. kl. 07.30–08.00 om morgenen i slutten av juni (sommertid). Figurene er svært vitret og vanskelige å se. Dyrefiguren Bøe 449 skal ifølge Bøe være helt uthogd (Bøe 1932:57), men dette var ikke mulig å fastslå pr. 1995. Krokene Bøe 450 kan bare sees i særlig gunstig lys. Menneske figuren Bøe 448 har tydelige hoggemerker. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Øverste del av feltet er 14,58 moh., laveste del er 14,19 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929