Measured length
0.0

Teigen 9

Dyr, kroker og ubestembare figurer (tils. elleve figurer) står i et ca. 1,5 m bredt, 4–5 m øst–vestorientert lavt bergskav (hellingsvinkel 22–30º), i nivå med bakken. Knausen med feltet ligger 1 m rett nord for og nedenfor felt 8. Feltet er 12,85–12,63 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929