Measured length
0.0

Teigen 8

Kroker (én ny 1995) og en del hoggemerker (bl.a. mulige rester etter enda en krok) (tils. seks figurer) står i nord nordvest vendt flate (hellingsvinkel 18°), på en knaus rett øst for felt 5 og 1 m rett øst for knausen med felt 7. Feltet ligger dessuten 1 m ovenfor vestenden av felt 9. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Feltet ble nykalkert i godt skrålys 23.06.1995. Toppen av knausen ligger 14,51 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929