Measured length
0.0

Teigen 7

Tilsvarer Bøe 440–445, «Hinter dem Hardbakken» [Bak Hardbakken];Hallström V:13. Kalkering Mandt 1995. Dyr, kroker og mulig menneskefigur (ny 1995) (tils. sju figurer) står i tre grupper i nordvendte flater (hellingsvinkel 16–22º) på en stor knaus, ca. 2m sør for felt 6.Avstanden fra felt 5, Bøe 438 (hodet) til felt 7, Bøe 440 (frambein) er ca. 5 m mot sørøst.Hallström har bare kalkert dyrefiguren Bøe 445, fordi han fant de øvrige figurene for lite distinkte (1938:428, Pl. XXXIX). Gruppen Bøe 440-443 står lengst vest, og gruppen Bøe 444–445 lengst øst, mens en nyoppdaget mulig menneskefigur uten armer og hode står nedenfor (nord for) fig. 444, atskilt fra denne av en torvfylt sprekk i berget. Feltet ble nykalkert i godt skrålys 23.06.1995. Feltet ligger 13,77–13,87 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929