Measured length
0.0

Teigen 5

Dyr, linje og krok (tils. tre figurer) i nordvestvendt flate (hellingsvinkel 22º) på en knaus som ligger 5–6 m nordøst for felt 1 og 4,70 m sørøst for felt 2. Knausen ligger 2–3 m rett sør for ryggen av Hardbakken og ca. 1 m sørvest for felt 4. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Feltet ble nykalkert 23.06.95. Bøe437 – en linjestump – var ikke mulig å se, men de andre figurene var relativt tydelige i godt skrålys (i slutten av juni, ca. kl. 09.30, sommertid). Hoggemerkene i den helt uthogde kroppen til Bøe 438 kunne bare anes. Feltet er 13,06 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929