Measured length
0.0

Teigen 4

Menneskefigur (?), kroker, linjemønster og linjestumper (tils. åtte figurer) på en flat stein, svakt sørvestvendt hellings vinkel 10º) i nivå med bakken, som ligger ca. 1/2 m rett sør for kammen av Hardbakken, 7–10 m vest for den østlige enden av Hardbakken, 5 m rett øst for felt 3. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Bakkas lokaliseringsanvisninger refererer til kartskisse over Hardbakken. I 1993 ble det tatt et prøvestikk tett ved steinen. Steinens overflate er 12,32 moh, laveste nivå er 12,20 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929