Measured length
0.0

Nedste Lægda 2

Dyr og kroker (tils. 19 figurer) står i berg vest for og lavere enn felt 1 (hellingsvinkel varierende mot vest fra 5–2°). Bøe beskriver fire dyrefigurer (Bøe 544–547) på begge sider av et framspring i berget nær naustene. Bakka hevder at det feltet han har kalkert, er «nyoppdaga». Men Bøe 544 tilsvarer Bakka nr. 17. De øvrige figurene kalkert av Bøe i dette området er ikke dokumentert av Bakka. Hallström har ikke funnet Bøe 544–547.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929