Measured length
0.0

Bakkane 1

Ovalfigur (én figur) på en stor flat stein som ligger i nivå med bakken (hellingsvinkel 5–10°, uregelmessig). Overflaten er svært vitret, og figuren er bare synlig i godt skrålys seint på ettermiddagen/kvelden sommerstid. Feltet er 16,64–16,75 moh. I september 1997 ble feltet midlertidig tildekket i påvente av k onservering. Tildekkingen ble seinere endret til permanent under geotekstiler og pvc-belegg. Dette sikringstiltaket holdes pr. 2012 fortsatt under oppsikt av konservator Gran i henhold til Riks-antikvarens bevarings program for bergkunst

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929