Measured length
0.0

Vindbakken 8 og 10

Vindbakken 8: Tilsvarer Bakka «Stein på Vindbakken med abstrakt mønster (I)». Mønster av parallelle bølgelinjer (tils. fire figurer) på en stein som ligger ca. 8,50 m øst for felt 4 og 4 m øst for felt 7, 1 m sør for felt 9. Steinen er trekantet av form og ligger i nivå med bakken. Den var overgrodd med grå og hvit lav (fjernet 1994/95). Steinen er 14,11 moh. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart.
Vindbakken 10: Tilsvarer Hallström IV:8 a; Bakka «Stein på Vindbakken med abstrakt mønster (II)». Ringmotiv (én figur) på en stein som ligger ca. 1 m øst for felt 9 og ca. 2 m vest for den høyeste blokken på den vestlige siden av Vindbakken. Steinen er avlang trekantet av form, stikker ca. 10 cm opp fra bakken, og overflaten er parallell med bakken (hellingsvinkel 5°) (Hallström 1938, Pl. XXXVIII). Den er 14,38 moh. Steinen var overgrodd med grå og gulgrønn lav. Den ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929