Measured length
0.0

Vindbakken 2, 4, 5 og 16

Vindbakken 2: Menneskefigurer og linjestumper (tils. fire figurer) står på sørsida av en liten jordfast stein (hellingsvinkel 30°). Den ligger ca. 2 m vest sørvest for ytterkanten av den vestligste tufta på Vind bakken og ca. 8,50 m sør sørøst for felt 1. Bakka (dagbok) hevder at den er nyoppdaget, men den tilsvarer utvilsomt Bøe 778. Den ble funnet av Bøe «bei späterer Untersuchung» [ved senere undersøkelser] og han beskriver teknikken som «dünne und wenig distinkte Hiebe» [tynne og lite distinkte slag] (1932:65). Steinen er 12,69 moh. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og inn måling for kart (fig.
Vindbakken 4: Tilsvarer Bakka «Den grove Ludosteinen». Kalkering Bakka 1976. Mønster av parallelle buelinjer – «øyne» – (én figur) på en liten flat stein (hellingsvinkel 5°) som ligger nesten kant i kant med og sør for felt 3. Steinen er skadd ved avskalling, muligens etter ild. Felt 3–5 ligger over veiten i vestkanten av Vindbakken. Steinen er 12,84 moh. I 1994 tok Frode Fjelltveit siloprenavstøpning av feltet. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart.
Vindbakken 5: Tilsvarer Bakka «Arnvidsteinen». Kalkering Bakka 1964. Dyr (tils. tre figurer) på en stein som ligger kant i kant med og øst for felt 3, nesten kant i kant med, og nordøst for, felt 4 (hellingsvinkel 18°). Felt 3–5 ligger over veiten i vestkanten av Vindbakken. Steinen er 12,97 moh. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og inn måling for kart.
Vindbakken 16: Tilsvarer Bakka «(Laus) stein på Vindbakken». Kalkering Mandt 1997. Grupper av linjer og hoggemerker (tils. fem figurer) i nord vestvendt flate på stein ca. 2,50 m sørøst for felt 2 og ca. 1,5 m nord for gruppen Vindbakken 3–5 (hellingsvinkel 30°). Steinen er 13,03 moh. Den er rygget, ca. 80 cm i lengderetningen. Overflaten er jevn, men slitt, med flere langsgående sprekker. Grove hoggemerker, danner ikke identifiserbare figurer. En del små søkk, noen muligens hoggemerker (fig. 9.10.16). Steinen var overgrodd med grå lav. Den ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929