Measured length
0.0

Vehammaren felt 5

Oppdaget av Lødøen 2012. Foto Lødøen april 2012.
Geometrisk figur (en figur) på stor steinblokk som ligger like nedenfor vestenden av Vehammaren og like ved felt 4. Blokken er ca. 1,20 m x 2,0 m og stikker ca. 1,2 meter over bakken. Flaten med motivet er vest vendt og figuren er hugget inn helt i toppen. Kalkering mangler.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929