Measured length
0.0

Urane 4

Dyr, menneskefigur, krok og sikksakkmønster (tils. ni figurer) står dels i den bratte nordvendte siden (hellingsvinkel 54º), dels i den skrånende sørøstvendte flaten (hellingsvinkel 16–28º) på en svær blokk nederst i Urane. Feltet ligger 6,5 m sør-sørvest (målt fra toppen av steinen) for felt 5. Den ligger 10–11 m vest-sørvest for Urane 7. På nordsida er et dyr overhogd av en menneskefigur, på sørsida 4–5 dyr, en krok og sikksakkmønster. Feltet er 13,0 moh. Bøes og Hallströms dokumentasjon av sørøst-sida stemmer overens, men Hallström (1938:432, Pl. XXXVIII) oppfatter figurene på nordsida som ett dyr.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929