Measured length
0.0

Bak Vehammaren 28

Nyoppdaget 1997. Kalkering Gundersen og Lødøen 1997. Linjestumper(ni figurer). Står på en sørvestvendt flate på en rygg som løper parallelt med, og 0,5–0,75 m lavere, enn ryggen som felt 1 og 4 ligger på (hellingsvinkel 46°). Feltet ligger ca. 5 m rett sør for felt 1 og 4–5 m sørvest for «Rikle steinen». Feltet er 9,0 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929