Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 27

Krok (én fi gur) i nordvendt fl ate i fast fjell (hellingsvinkel 30°), ca. 0,5 m ovenfor og rett øst for trappa i østenden av Veham-maren. Lagdelingen er vinkelrett på overfl aten. Skaft og blad er jevnbrede, buens avslutning kanskje litt usikker. Linjen er bred og grunn med grove, tydelige hoggemerker. Figuren har vært kjent lenge, men er ikke tidligere dokumentert. Feltet er 16,54 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929