Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 26

Krok og to linjestumper (tils. tre figurer) står i fast fjell (hellingsvinkel 28°) sørøst for trappen opp til østenden av Vehammaren. Kroken er tydelig, med grove hoggemerker. De to linjestumpene er grunne og utvitret, kan bare sees i godt skrålys eller under sort plast. Ifølge Bøe er linjene muligens rester etter kroker (1932:54). Feltet er 18,50 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929