Measured length
0.0

Bak Vehammaren 24

Krok og mulig skålgrop (to figurer) på en jordfast flat stein (1,30 x 1,10 x 0,50 m) (hellingsvinkel ca. 8°) som ligger ca. 5 m øst for felt 23. Kroken tilsvarer muligens Bøe 243. Linjen er svak og utydelig, hoggemerker ikke synlig. Gropen er 2 cm i tverrmål, 1 cm dyp. Den er rund og glatt. usikkert om det er en «ristnings-skålgrop». Feltet er 18,47 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929