Measured length
0.0

Bak Vehammaren 23

Dyr (én figur) står i en stor blokk (hellingsvinkel ca. 25°), 22 m øst for felt 21. Steinen ligger midt i stien i den østlige delen av det flate partiet på baksiden av Vehammaren, der det smalner og er oppfylt av blokker og mindre stein. Figuren er dokumentert av Hallström (Hallström 1938:423, Pl. XLII). Feltet ble nydokumentert i juni 1995 og er 18,79 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929