Measured length
0.0

Bak Vehammaren 22

Kroker (tils. åtte figurer) står i en liten nordvendt flate (hellingsvinkel ca. 28°) øverst ved kammen av Vehammaren, ca. 4–5 m nord for nordvestenden av knausen med felt 14. Figurene hadde vært dekket av en steinhelle (muntlig Helga Vingelven). Feltet er 17,91 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929