Measured length
0.0

Bak Vehammaren 21

Dyr av Bakkas Elva-type (tils. fem figurer) står i en nordvendt flate (hellingsvinkel ca. 42°) på nordsiden av kammen på Veham-maren, ca. 14 m øst for den østligste figuren på Vehammaren 1, og 14 m øst for felt 19 (Bøe 1932, fig. 14, Hallström 1938, fig. 118, Pl. XLII). Feltet er 18,38 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929