Measured length
0.0

Bak Vehammaren 20

Tilsvarer Bakka «Liten knaus sør for Hammaren». Kalkering Bakka 1976. Kroker (tils. tre figurer) står i en nord-nordvestvendt flate (hellingsvinkel ca. 24°) på en lav liten bergrygg ca. 7 m øst for felt 17 (målt midt på feltene). Feltet er 17,78 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929