Measured length
0.0

Bak Vehammaren 18

Felt 18 - Dyr av Bakkas Hammaren-type, krok og diverse linjer/hogge-merker (tils. 14 figurer) står i en lav knaus (hellingsvinkel ca. 22°) som ligger ca. 2 m nord for (den østlige delen av) felt 17 og 5–6 m rett øst for felt 14 (østligste del). De fleste figurene står i nord-vendt flate, én figur (Bakka nr. 13), står i bratt sørvendt flate som er sterkt vitret. Øvre del av feltet er 17,86 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929