Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 17

Felt 17 – Dyr (tils. fire figurer) på begge sider av en lav bergrygg 5–6 m sørøst for østenden av knausen med felt 14, 11,5 m øst for felt 16 (målt midt på feltene). På den hvelvete, svakt nordskrånende flaten (hellingsvinkel ca 20°) står to dyr på hver side av en sprekk der det vokser lyng og torv. På den bratte, sterkt vitrete sørvendte flaten står to utydelige figurer, som også er dokumentert av Hall-ström. Feltet er 17,44 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929