Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 15

Ufullstendige dyr (tils. to figurer) står i sørvendt flate (hellingsvinkel 50°) på sørsida av ryggen på Vehammaren, 4 m nord-vest for vestenden av knausen med felt 14 og 10–11 m øst for felt 12 (målt fra sprekken som går rett gjennom felt 12). Ristnings-flaten er sterkt vitret og overgrodd med lav, og bare deler av Bøe 187 kan så vidt skimtes. Feltet er 17,63 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929