Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 13

Dyr, kroker og linjemønster (tils. ti figurer) i nordvendt flate (hellings vinkel 30°) på en lav knaus som ligger 2-3 m nord for felt 12. Laveste del av feltet er 16,43 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929