Measured length
0.0

Bak Vehammaren 12

Menneskefigurer og dyr av Bakkas Hammaren-type (bl.a. et «Vangdal-dyr») (tils. sju figurer) står i nordvendt flate på en lav knaus (hellingsvinkel 25°) 3,5 m øst for felt 11, målt fra vestende til vestende. Figurene fordeler seg på to grupper, med fire dyr og de to menneskene lengst vest og én dyrefigur på en flate øst for denne gruppen, atskilt med en sprekk som er tilgrodd med torv og lyng. Østligste figur (Bakka nr. 1) er 16,83 moh., midtre figur (Bakka nr. 4) er 16,48 moh., vestligste figur (Bakka nr. 7) er 16,47 moh.

Felt 13: Dyr, kroker og linjemønster (tils. ti figurer) i nordvendt flate (hellings vinkel 30°) på en lav knaus som ligger 2–3 m nord for felt 12. Laveste del av feltet er 16,43 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929