Measured length
0.0

Bak Vehammaren 9

Tilsvarer Bakka «Vest på Hammaren. Dyr for seg sjølv (fig. 16)». Kalkering Bakka 1976. Dyr av Bakkas Hammaren-type (én figur) står på toppen av Vehammaren, helt ytterst mot stupet ned mot sjøen, på en nord-vendt bergflate (hellingsvinkel 24–32°) i nivå med bakken. Det er det vestligste feltet på toppen av Vehammaren. Det ligger rett nord for og 2,5–3 m fra felt 6 og ca. 3,5 m sørøst for felt 10 (vestligste figur). Figuren er 15,12 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929