Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 7

Dyr og linjer (tils. seks figurer), står i en sørvendt flate (hellingsvinkel 52°) på den samme bergryggen som felt 2 og 4, i samme høydenivå som felt 6. Feltet ligger 8,50 m nordøst for felt 4. I tillegg til de figurene som er dokumentert av Bøe og Bakka ble rester av to dyr oppdaget i 1996. Figurene står øst for de tidligere dokumenterte, og den ene kan tilsvare Bøe 181. Denne figurgruppen står i en bergflate som er 1,5–2 m i lengderetningen. Alle figurene ble kalkert i august 1996 av Sigrid Gundersen, Astrid Nyland og Gro Mandt (fig. 9.2.7.a–d).
Feltet tilsvarer sannsynligvis Hallström VI:101–102, som han hevder ikke fins hos Bøe (Hallström 1938:423, Pl. XLII). Men avstand og retningsangivelser synes å stemme. Feltet er 15,12 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929