Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 6

Rester av dyr (tils. to figurer) litt lenger øst på den samme bergryggen (hellingsvinkel 48°) som felt 2 og noe høyere. Feltet ligger et «trappetrinn» nærmere toppen av Vehammaren, 4,5 m øst for det øvre partiet på felt 2E og 8,5 m vest-nordvest for felt 7, i samme høydenivå. Hallström har med noen flere detaljer enn Bøe (Hallström 1938:422). Figurene er svært utydelige. Feltet er 14,04 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929