Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 4

Felt 4 – SV-delen:Dyr og ubestembare linjer (tils. tre figurer) i sørvendt flate på den vestligste delen av knausen (hellingsvinkel 56º). Bøes og Hallströms kalkeringer er praktisk talt identiske (Hallström 1938, Pl. XLII). Bakka har kalkert flere detaljer. Nedre del av feltet er 10,72 moh.

Felt 4 – midtre del: Dyr og ubestembare linjer (tils. elleve figurer) står i sør vendt flate på midtre del av knausen (hellingsvinkel 52º), ca. 1,70 m (målt midt i) fra felt 4 SV-delen. De nederste figurene i begge gruppene står i omtrent samme høyde. Feltet er i svært dårlig forfatning. Allerede Bøe bemerket at flere av figurene er sterkt forvitret og lite tydelige (1932:50). Hallström har bare dokumentert noen fragmentariske dyrefigurer, som trolig tilsvarer Bøe 170–171 (Hall-ström 1938:423, Pl. XLII). Bakka har kalkert fl ere detaljer i området Bøe 167, 168, 170. Nedre del av feltet er 11,09 moh.

Felt 4 – SØ-delen: Dyr (tils. tre figurer) står i sørvendte fl ater lengst Ø på knausen (hellingsvinkel 40°). Bøe og Hallström har dokumentert to figurer (Bøe 178–179), og kalkeringene er praktisk talt identiske. I august 1997 oppdaget Jan Adriansen rest av enda et dyr på sørvendt flate ca. 3 m Ø for og noe høyere i terrenget enn Bøe 178–179. Det er svake spor av linjer, tydelige i skrålys / under sort plast. Bare rygg- og buklinje og rest av et frambein er bevart. Det er en sprekk på hver side av figuren.

Felt 4 – N-delen: Dyr (én figur) på en flate på nordsida av knausen (hellings-vinkel 30°), ca. 2,20 m øst for felt 3. Dyret er énlinjet, med doble fram- og bakbein. Hode mangler. Mulig fallos. Grove hogge merker. Alle linjer, med unntak av halsen, er avsluttet. Bergoverflaten er glatt, lagdelingen er vinkelrett på overflaten. Figuren er 11,04 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929