Measured length
0.0

Bak Vehammaren 3

Dyr og nettfigur (tils. to figurer) på nordvendt flate i liten, lav rygg ca. 2,30 m sør for 2 D og 2 m nord for felt 1 (hellingsvinkel 18º). Figuren står øst for og noe høyere enn felt 1, og 2,30 m sør for og midt imot «Riklesteinen» med felt 5. Laveste del av feltet er 10,37 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929