Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 2

Felt 2 omfatter en vestvendt og fire sørvendte flater med figurer (kalt A–E). Feltet ligger ca. 4,5–4 m rett nord for felt 1, et «trappe trinn» høyere opp og nærmere ryggen av Vehammaren. Terrenget skråner oppover fra vest mot øst. Berget er sprukket opp i blokker som er atskilt av sprekker der det vokser gress og lyng. Alle ristnings flatene er tilgrodd med lav, det er store avskallinger og løse partier. Flertallet av figurene på felt 2 må trolig anses som tapt.

Felt 2 A: Nyoppdaget av Walderhaug i august 1993. Kalkering mangler. En samling hoggemerker (én figur) på sørvestvendt flate lengst vest på Vehammaren (hellingsvinkel 42°). Figuren er usikker.

Felt 2 B: Tilsvarer Bøe 144–145; Hallström VI:92. Kalkering Bakka 1976. Dyr, hvorav én av Bakkas Elva-type (tils. tre figurer) står på den vestligste av «blokkene», i sørvendt flate (Hallström 1938, fig. 117, Pl. XLII) (hellingsvinkel 50º). Laveste del av feltet er 9,11 moh.

Felt 2 C: Tilsvarer muligens Hallström VI:93. Kalkering Gundersen 1997. Rest av dyr (én figur) står i sørvendt, sterkt vitret flate rett øst for og litt høyere (på en annen «blokk») enn felt 2 B (hellings-vinkel 50º).

Felt 2 D: Tilsvarer Bøe 146–148; Hallström VI:94. Kalkering Bakka 1976. Dyr, hvorav to av Bakkas Elva-type (tils. tre figurer) står på sørvendt flate, øst for og litt høyere (på en annen «blokk») enn felt 2 C (Hallström Pl. XLII). Fra bakbeinet på Bøe 145 til bak beinet på Bøe 148 er det 2,10 m (Bøe 1932:50) (hellingsvinkel 42º).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929