Measured length
0.0

Bak Vehammaren felt 1

Felt 1: Dyr av Bakkas Elva-type, kroker og linjestumper (tils. 15 figurer) står i sørvendt flate, et stykke ned i søkket lengst vest på baksiden av Vehammaren. Feltet ligger på den samme vestvendte bergryggen som felt 4, men noe lavere i terrenget (hellingsvinkel 50º). Dette er det lavestliggende feltet på baksiden av Vehammaren, av Bøe målt til 8,25 moh. (1932:39), av Hallström målt til 8 moh. (1938:422). Det er stort sett samsvar mellom Bøes og Hallströms kalkeringer. Figurene er dypt hogd og var relativt tydelige i 1981, men pr. 2012 var de svært vanskelige å se pga. tilgroing med lav. Laveste punkt på feltet er 8,83 moh., øvre del er 9,483 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929